Často kladené otázky

Otázky týkajúce sa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovania dokumentov

Prečítajte si celé znenie novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v zbierke zákonov.


Odpovede na otázky týkajúce sa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Je nutné skenovať faktúry a objednávky, ktoré sa majú zverejniť?

Nie, je nutné skenovať faktúry a objednávky. Stačí ich zverejniť v v štruktúrovanej a prehľadnej forme (napr. tabuľka, ...) a v tejto forme pre každú faktúru a objednávku uviesť požadované údaje.

Hore Čo je potrebné zverejňovať pri faktúrach a objednávkach?

Prečítajte si prosím §5b zo zákona č. 382/2011

Hore Je stanovená hodnota faktúr, objednávok tovarov a služieb, ktoré sa nemusia zverejniť?

Nie je stanovená hodnota faktúr, objednávok tovarov a služieb, ktoré sa nemusia zverejniť. Povinnosť zverejňovať údaje sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou.

Hore Aký je termín a forma na zverejnenie objednávok?

Povinná osoba zverejní do 10 pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác požadované údaje v štrukturovanej a prehľadnej forme na webovom sídle. Toto neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g)

Hore Aký je termín a forma na zverejnenie faktúr?

Povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry požadované údaje v štrukturovanej a prehľadnej forme na webovom sídle.

Hore Ako dlho je nutné zverejňovať faktúry a objednávky a zmluvy?

Povinná osoba je povinná zverejňovať požadované údaje faktúr a objednávok nepretržite počas 5 rokov odo dňa ich zverejnenia.
Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas 5 rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.


Technické otázky


Odpovede na technické otázky

Aký formát súboru sa používa na zverejňovanie zoskenovaných dokumentov na tomto portáli?

Na zverejňovanie dokumentov sa používa PDF formát.

Hore Ako sa zbaviť problémov so skenovaním dokumentov a konverziou do PDF?

Jednoducho, požadujte od svojich dodávateľov, aby Vám dokumenty dodávali okrem papierovej aj v elektronickej forme vo formáte PDF.

Hore Existuje nejaké usmernenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické?

Áno, existuje usmernenie Ministerstvá financií SR, ktoré je v súčastnosti vo verzii 1.1 a bolo aktualizované 17.2.2011. Text usmernenia si môžete prečítať tu.

Hore Ako skonvertujem zoskenovaný obrázok do PDF dokumentu?

Na konverziu do PDF formátu Vám odporúčame program PDFCreator, ktorý vo vašom systéme vytvorí PDF tlačiareň. To čo bude vytlačené na tejto tlačiarni bude uložené v PDF formáte.

Hore Ako môžem vytvoriť viacstránkový PDF dokument?

PDFCreator taktiež umožňuje vytvoriť z týchto obrázkov jeden viacstrankový PDF dokument.

Hore Môžete urobiť konverziu zoskenovaných obrázkov do PDF dokumentu za nás?

Áno, konverziu do PDF dokumentu môžeme za Vás urobiť aj my. Zoskenované obrázky nám zašlite mailom na našu adresu. Konverzia do PDF je v tomto prípade spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Hore Kde nájdem odkaz, ktorý po umiestnení na našu stránku zobrazí naše zverejnené dokumenty?

Odkaz nájdete po prihlásení sa v časti registračné údaje.

Hore

Prihlásenie subjektu


Zabudli ste svoje heslo?

Registrácia nových subjektov

Nové subjekty sa môžu bezplatne zaregistrovať tu …

Obchodné podmienky

Prečo zverejňovať tu

Dozviete sa v sekcii O nás …

Import z ekonom. programov

Made  IVES 
Ifosoft