Cenník platný od 1.1.2023

Cenník služby zverejňovania dokumentov

Cena za používanie služby zverejňovania dokumentov je stanovená pevne a nie je závisla od počtu zverejnených dokumentov. Fakturuje sa vždy celkový počet mesiacov od ukončenia skúšobnej doby do konca aktuálneho kalendárneho roka.

Počet dokumentov Cena s DPH
na 1 rok
Cena s DPH
na 1 mesiac
neobmedzene 33,00 Eur/rok 2,75 Eur/mesiac Registrácia

Cena za udržovanie služby zverejňovania dokumentov - túto cenu zaplatíte následujúci kalendárny rok v tom prípade, že v následujúcom kalendárnom roku už nemáte záujem o ďalšie používanie služby zverejňovania nových dokumentov, ale požadujete, aby Vaše staré dokumenty boli aj naďalej u nás zverejňované. Fakturuje sa vždy ročne. Ak platíte cenu za používanie služby zverejňovania dokumentov, už neplatíte cenu za udržovanie služby.

Počet dokumentov Cena s DPH
na 1 rok
Cena s DPH
na 1 mesiac
neobmedzene 16,50 Eur/rok 1,375 Eur/mesiac Registrácia

Samotný PDF súbor/dokument môže obsahovať viacero strán.
Nie je žiadne obmedzenie na veľkosť PDF dokumentu. Veľkosť dokumentu by však mala byť primeraná počtu jeho strán.


Cenník služby úradnej tabule/nástenky

Cena za používanie služby úradnej tabule/nástenky je stanovená podľa počtu zverejnených oznamov na úradnej tabuli/nástenke. Fakturuje sa vždy celkový počet mesiacov od ukončenia skúšobnej doby do konca aktuálneho kalendárneho roka.
Používanie služby úradnej tabule/nástenky je voliteľné.

Počet oznamov Cena s DPH
na 1 rok
Cena s DPH
na 1 mesiac
 
0 - 1 zdarma zdarma  
neobmedzene 13,00 Eur/rok 1,083 Eur/mesiac  

Zriadenie nového používateľského konta je bezplatné.
Odblokovanie používateľského konta potom ak bolo zablokované: 10 Eur s DPH.

Poštovné v prípade zaslania listovej zásielky: 2,00 Eur s DPH.

Úrok za omeškanie platby je 0.05% z neuhradenej sumy za každý kalendárny deň omeškania.

 

Cenník konverzie/vytvorenia PDF dokumentov

Tieto ceny platíte len v prípade, ak od nás požadujete, aby sme za Vás urobili konverziu prip. vytvorenie PDF dokuemntov. Cena je závislá na počte strán v jednom PDF dokumente.

Počet strán v PDF dokumente Cena s DPH
1 0,25 Eur Zaslať mailom
2 0,45 Eur Zaslať mailom
3 0,6 Eur Zaslať mailom
4 0,75 Eur Zaslať mailom
od 5 do 10 1,2 Eur Zaslať mailom
od 11 dohodou Kontaktujte nás

Prihlásenie subjektu


Zabudli ste svoje heslo?

Registrácia nových subjektov

Nové subjekty sa môžu bezplatne zaregistrovať tu …

Obchodné podmienky

Prečo zverejňovať tu

Dozviete sa v sekcii O nás …

Import z ekonom. programov

Made  IVES 
Ifosoft