Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 70 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 126.00 Obec Priekopa, Priekopa 100,07261,Priekopa fa - ochranna maska, respirator , Detail
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 114.96 Obec Priekopa, Priekopa 100,07261,Priekopa fa - respirator - kovit Detail
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 66.87 Obec Priekopa, Priekopa 100,07261,Priekopa fa - oprava ocu, KD - stavebný material Detail
39/2021
(Nariadenie)
02.03.2021 0.00 Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie Detail
32/2021
(Nariadenie)
02.03.2021 0.00 Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie Detail
3/2021
(Zmluva)
01.03.2021 0.00 NATUR-PACK a. s. , Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Dodatok k zmluve na zber separovaného zberu na rok 2021 Detail
Výpočet vytriedenia odpadu
(Nariadenie)
10.02.2021 0.00 Výpočet vytriedenie odpadu za rok 2020 za obec Priekopa Detail
02/2021
(Zmluva)
19.01.2021 0.00 UPSVaR Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce Zmluva na výkon o pomoci v hmotnej núdzi Detail
Dodatok k zmluve 01/2021
(Zmluva)
14.01.2021 50.00 Fúra s. r. o. , SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok k zmluve o zbere nebezpečného odpadu na rok 2021 Detail
21/2020
(Zmluva)
29.12.2020 10236.74 Pramo s. r.o., Jana A. Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce Dodatok k zmluve o dielo Detail
21/2020
(Zmluva)
21.12.2020 200.00 Prima Banka a. s. , Hodžova 11,01011 Žilina Úverový produkt pre obec Priekopa Detail
20/2020
(Zmluva)
17.12.2020 250.00 Ing. Jozef Novotňák, Priekopa 16 Príkazná zmluva na zosúladenie web stránky s normami SR Detail
18/2020
(Zmluva)
14.12.2020 0.00 SR - štatistycký úrad SR, Miletičová 3, 824 67 Bratislav Zmluva o vypôžičke tabletu na účely sčítania obyvateľov v roku 2021 Detail
Uznesenie o rozpočte obce
(Uznesenie)
14.12.2020 0.00 Uznesenie o rozpočte obce na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 a 2023 Detail
Uznesenie z OZ
(Uznesenie)
03.12.2020 0.00 Uznesenie z rokovania OZ zo dňa 16.08.2020 Detail
Zápisnica z rokovania OZ
(Zápisnica)
03.12.2020 0.00 Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 16.08.2020 Detail
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 149.88 MIPA MI, Stavbárov 3,07301,Michalovce fa - nákup kancelárskych potrieb Detail
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 92.90 DECENT SC, T.J. Moussona 3635,071 01,Michalovce fa - servisne práce - tlačiareň HP Detail
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 555.37 J&P Technician, 52,07901,Čierne Pole fa - kamerový system - montaž, Detail
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 43.20 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 350/55,07301,Sobrance fa - dopravný výkon motorovým vozidlom - vianočna výzdoba Detail
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 48.79 Lean Commerce, Rosinská cesta 13,01008,Žilina fa - nákup - koleso pojazdové na miešačku Detail
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 21.60 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - nebezp. odpad - 10/2020 Detail
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 276.10 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - odpad - 10/2020 Detail
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 15.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava fa - mobil 11/2020 Detail
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
01.12.2020 373.00 VSE , a.s., Mlynska 31,04001,Košice fa - elektrika - 4..Q/2020 Detail
nahor << 1 ... 5 6 7 8 9 ... 70 >> Spolu