Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 69 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 15.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava fa - mobil - 02/2021 Detail
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 38.40 SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14,813 48,Bratislava fa - zvukové záznamy Detail
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 30.00 LEKOSS, Okružná 999/3,07101,Michalovce fa - serisne internet. služby Detail
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 114.96 Obec Priekopa, Priekopa 100,07261,Priekopa fa - respirator - kovit Detail
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 66.87 Obec Priekopa, Priekopa 100,07261,Priekopa fa - oprava ocu, KD - stavebný material Detail
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 23.20 2-morrow, 113,05918,Kravany fa - sms - 01/2021 Detail
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 80.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava fa - plyn - 02/2021 Detail
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 20.39 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava fa - telefon - 01/2021 Detail
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 25.00 Reg.- vzdelavacie centrum, 30,071 01,Michalovce fa - členský príspeok RVC/2021 Detail
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 104.36 Thonhauser Slovakia, Rudolfa Jašíka 159/10,95801,Partizánske fa - respirator , davkovač Detail
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 59.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava fa - plyn - 01/2021 Detail
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 15.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava fa - mobil - 01/2021 Detail
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 43.00 PROFI dezinfekcia, Ďurgalok 2,83101,Bratislava-Nové Mesto fa - dezinfekcia - kovit Detail
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 180.00 MMPR, Jaltská 771/5,04022,Košice-Barca fa - zberne nádoby -vývoz odpadu Detail
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 50.16 Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 2533/9,81109,Bratislava - mestská časť Star fa - členský príspeok ZMOS/2021 Detail
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 38.00 Okr.výbor D-PO, 071 01,Michalovce fa - členský príspevok DHZ - PO 2021 Detail
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 155.54 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44/a,82511,Bratislava fa - plyn - vyúčtovanie rok 2020 nedoplatok Detail
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
03.03.2021 4.22 VSE , a.s., Mlynska 31,04001,Košice fa - elektrika - vyúčtovanie 2020 nedoplatok Detail
39/2021
(Nariadenie)
02.03.2021 0.00 Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie Detail
32/2021
(Nariadenie)
02.03.2021 0.00 Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie Detail
3/2021
(Zmluva)
01.03.2021 0.00 NATUR-PACK a. s. , Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Dodatok k zmluve na zber separovaného zberu na rok 2021 Detail
Výpočet vytriedenia odpadu
(Nariadenie)
10.02.2021 0.00 Výpočet vytriedenie odpadu za rok 2020 za obec Priekopa Detail
02/2021
(Zmluva)
19.01.2021 0.00 UPSVaR Michalovce, Seleziánov 1, 071 01 Michalovce Zmluva na výkon o pomoci v hmotnej núdzi Detail
Dodatok k zmluve 01/2021
(Zmluva)
14.01.2021 50.00 Fúra s. r. o. , SNP 77, 044 42 Rozhanovce Dodatok k zmluve o zbere nebezpečného odpadu na rok 2021 Detail
21/2020
(Zmluva)
29.12.2020 10236.74 Pramo s. r.o., Jana A. Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce Dodatok k zmluve o dielo Detail
nahor << 1 ... 3 4 5 6 7 ... 69 >> Spolu