Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 4 5 6 7 8 ... 70 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
Zápisniva z otvárania ponúk na chodník
(Zápisnica)
30.04.2021 0.00 Zápisnica z otvárania ponúk na výstavbu chodníka k cintorínu Detail
Zápisnica z otvárania ponúk z VO na Dom smútku
(Zápisnica)
30.04.2021 15.00 Zápisnica z otváranie ponúk na VO Detail
45/2020
(Uznesenie)
19.04.2021 0.00 Zámer obce na odpredaj nehnuteľného majetku hodný osobitého zreteľa Detail
2c/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
15.04.2021 16112.47 Technická správa k projektu opravy strechy na DS Detail
2b/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
15.04.2021 16112.47 Výkresová časť projektu opravy strechy DS Detail
2a/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
15.04.2021 16112.47 Výkaz výmer k stavbe DS Detail
02/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
15.04.2021 16112.47 Stavebné práce na rekonštrukciu strechy Domu smútku Detail
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 30.00 MIŠĽAN Vladimír, 113,072 31,Trnava pri Laborci fa - kontrola hasiaceho prístroja Detail
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 43.20 Technické služby mesta Sobrance, Gorkého 350/55,07301,Sobrance fa - výkon autom - vianočná výzdoba Detail
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 11.94 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov fa - poplatok za stravne listky Detail
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 208.00 Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 2248/23,82101,Bratislava-Ružinov fa - stravne Detail
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 30.00 j2-net, s.r.o., Okružná 879/56,06401,Stará Ľubovňa fa - zverejňovanie faktur - rov Detail
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 70.00 PETINA Ingrid Lineková, 90,99122,Čeláre fa - dekontaminácia chladničky - DS Detail
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 116.65 Komunalna poisťovňa POIST., Hlavna 7,040 01,Košice fa - poistenie budov - 04-06/2021 Detail
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 1100.00 HOLZ, 233,07254,Lekárovce fa - KV udržba ocu , KD Detail
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 233.14 FÚRA s.r.o., SNP 77,04442,Rozhanovce fa - odpad - 02/2021 Detail
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 16.28 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108,Bratislava fa - mobil - 03/2021 Detail
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 285.50 MINIMAX fa - nákup plav. podlah pre ocu Detail
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 20.83 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava fa - telefon - 03/2020 Detail
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 1325.00 HOLZ, 233,07254,Lekárovce fa - sčitanie - interierový nábytok Detail
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
07.04.2021 27.65 2-morrow, 113,05918,Kravany fa - sms - 1,2/2021 Detail
Uznesenie z rokovania OZ zo dňa 11.12.2020
(Uznesenie)
06.04.2021 0.00 Uznesenie z rokovania OZ zo dňa 11.12.2020 Detail
Zápisnica 4/2020
(Zápisnica)
06.04.2021 0.00 Zápisnica z rokovania OZ zo dňa 11.12.2020 Detail
1a/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
29.03.2021 3145.86 Prílohy k verejnému obstarávaniu chodník Detail
01/2021
(Výzva na predloženie ponúk)
29.03.2021 3145.86 Verejné obstarávanie na chodník Detail
nahor << 1 ... 4 5 6 7 8 ... 70 >> Spolu