Zverejnenie dokumentov subjektu

Obec Priekopa

erb Priekopa 100
072 61 Priekopa
www.priekopa.yw.sk
IČO: 00325686, DIČ: 2020752338

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 65 66 67 68 69 ... 77 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
DF2014/16
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 37.00 MIŠĽAN Vladimír, 113,072 31,Trnava pri Laborci revizia - hasiace prístroje Detail
DF2014/15
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 31.29 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44 a,82511,Bratislava plyn - nedopl. Detail
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 41.85 GENERALI, Plynárenska 7/C,810 00,Bratislava poistka - akt. činn. Detail
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 14.40 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad - hlasenie o sprac. Detail
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 100.00 Mikroregion Koromľa, 072 62,Koromľa členský prísp. Mikroreg. Koromľa Detail
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 245.35 Vsl.energ. závody, Mlynska 31,040 01,Košice elektrika - nedopl. Detail
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 14.21 PP Poradca, a.s., Martina Rázusa 23A,0101,Žilina finan.sprav - časopis Detail
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 360.00 Nachtmannová Marta Ing., 358,072 34,Zalužice audit ročna uzavierka Detail
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 28.44 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava telefon Detail
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 9.66 Reg.- vzdelavacie centrum, 30,071 01,Michalovce člensky prísp. RVC - školenia Detail
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 25.00 ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobil Detail
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 111.38 Vsl. vodárenská spoločnosť, 040 12,Košice – mestská časť Nad jaze voda Detail
DF2014/4
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 131.98 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad Detail
DF2014/3
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 110.00 SPP,a.s., Mlynské Nivy 44 a,82511,Bratislava plyn Detail
DF2014/2
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 45.17 ABAL,, Tibavska 27,073 01,Sobrance kancelarske potreby Detail
DF2014/1
(Faktúra prijatá)
03.03.2014 22.40 DECENT SC, T.J. Moussona 3635,071 01,Michalovce softverové služby Detail
04/2014 Zmluva o dielo
(Zmluva)
25.02.2014 150.00 Správa majetku ÚZ ŽNO, Panenská 4, 811 03 Bratislava Zmluva medzi Správa majetku ÚZ ŽNO a obcou Priekopa o údržbe židovského cintorína Detail
2400316079
(Zmluva)
30.01.2014 41.85 Generali Poisťovňa, a. s. , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, SR Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Detail
02/01/2014
(Zmluva)
20.01.2014 360.00 Ing. Marta Nachtmanová, Zalužice č. 358, 072 34 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Detail
49/2014
(Zmluva)
16.01.2014 0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Seleziánov 1 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Detail
DF2013/115
(Faktúra prijatá)
30.12.2013 103.06 Komunalna poisťovňa POIST., Hlavna 7,040 01,Košice poistka budov Detail
DF2013/114
(Faktúra prijatá)
30.12.2013 47.92 ZMOS, Bezručová,811 09,Bratislava členský príspevok ZMOS Detail
DF2013/113
(Faktúra prijatá)
30.12.2013 23.35 T-COM, Karadžičova 10,825 13,Bratislava telefon Detail
DF2013/112
(Faktúra prijatá)
30.12.2013 25.70 ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava mobil 12/13 Detail
DF2013/111
(Faktúra prijatá)
30.12.2013 11.00 FURA , s.r.o., SNP 77,044042,Rozhanovce odpad zmesový- 11/2013 Detail
nahor << 1 ... 65 66 67 68 69 ... 77 >> Spolu