Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu 2b/2021
Súbor dokumentu (PDF, 2.2 MB)
Popis dokumentu Výkresová časť projektu opravy strechy DS
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa, Priekopa č. 100, 072 61 Priekopa
Cena s DPH [EUR] 16112.47
Dátum zverejnenia 15.4.2021
Miesto realizácie Priekopa
Dátum začatia realizácie
15.7.2021
Dátum ukončenia realizácie
30.11.2021
Lehota podania
26.4.2021
Podmienky účasti
  Späť