Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu 2a/2021
Súbor dokumentu (PDF, 871.4 KB)
Popis dokumentu Výkaz výmer k stavbe DS
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa, Priekopa 100, 072 61 Priekopa
Cena s DPH [EUR] 16112.47
Dátum zverejnenia 15.4.2021
Miesto realizácie Priekopa
Dátum začatia realizácie
15.7.2021
Dátum ukončenia realizácie
30.11.2021
Lehota podania
26.4.2021
Podmienky účasti
  Späť