Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu 01/2021
Súbor dokumentu (PDF, 2.1 MB)
Popis dokumentu Verejné obstarávanie na chodník
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa, Priekopa č. 100, 072 61 Priekopa
Cena s DPH [EUR] 3145.86
Dátum zverejnenia 29.3.2021
Miesto realizácie Priekopa
Dátum začatia realizácie
10.5.2021
Dátum ukončenia realizácie
10.11.2021
Lehota podania
27.4.2021
Podmienky účasti
  Späť