Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu 1a/2020
Súbor dokumentu (PDF, 506.3 KB)
Popis dokumentu Výkaz výmer k výzva na predladanie ponúk
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa, Priekopa č. 100, 072 61 Priekopa
Cena s DPH [EUR] 6999.00
Dátum zverejnenia 7.5.2020
Miesto realizácie KD Priekopa
Dátum začatia realizácie
31.5.2020
Dátum ukončenia realizácie
1.9.2020
Lehota podania
18.5.2020
Podmienky účasti
  Späť