Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu Výkaz výmer
Súbor dokumentu (PDF, 803.5 KB)
Popis dokumentu Výkaz výmer na výpočet rozpočtu stavby rozhľadne
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa Priekopa č. 100 072 61 okr. Sobrance
Cena s DPH [EUR]
Dátum zverejnenia 14.10.2019
Miesto realizácie Priekopa okres Sobrance
Dátum začatia realizácie
14.7.2020
Dátum ukončenia realizácie
14.10.2020
Lehota podania
Podmienky účasti
  Späť