Detail dokumentu


Typ dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Číslo/názov dokumentu Výzva na predloženie ponúk
Súbor dokumentu (PDF, 1.6 MB)
Popis dokumentu Návrh zmluvy o dielo
Typ zákazky podlimitná
Kód CPV
Kontaktné údaje Obec Priekopa, Priekopa č. 100, 072 61 okres Sobrance
Cena s DPH [EUR] 8825.57
Dátum zverejnenia 29.7.2019
Miesto realizácie Priekopa okres Sobrance
Dátum začatia realizácie
2.9.2019
Dátum ukončenia realizácie
30.12.2019
Lehota podania
7.8.2019
Podmienky účasti
  Späť